GGD’s en de registratie van de coronavaccinatie in het vaccinatieboekje

GGD’s en de registratie van de coronavaccinatie in het vaccinatieboekje

Home » Nieuwsberichten » GGD’s en de registratie van de coronavaccinatie in het vaccinatieboekje

Eerder dit jaar publiceerden we op onze site een bericht over het gele boekje. Aanleiding was de goedkeuring van het vaccinatieboekje als officiële registratie van de coronaprik door het RIVM. Bij je vaccinatie plakt het vaccinatiecentrum een sticker met de nodige gegevens in je gele boekje. Om die reden was ons advies om je gele boekje sowieso mee te nemen.

Deze week kwam in het nieuws dat niet alle GGD’s hieraan willen meewerken. Dit speelt met name in GGD-regio’s Haaglanden, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland (bron: nos.nl/nieuwsuur). De GGD vindt het papieren, Nederlandstalige registratiebewijs namelijk belangrijker dan het gele boekje. De vraag is alleen of dit Nederlandse registratiebewijs enige betekenis heeft in het buitenland.

Laatstgenoemde vraag kunnen en willen wij niet beantwoorden. We zijn tenslotte geen officiële overheidsinstantie. Wel vinden we dat het gele boekje nog steeds meer biedt dan alleen het Nederlandstalige registratiebewijs. En zolang er nog geen officieel Europees vaccinatiebewijs is, lijkt het gele boekje een prima alternatief. Of, zoals de GGD aangeeft: “het boekje is extra”.

Coronaprik in het gele boekje

Hoe nu verder?

Als jouw GGD niet wil meewerken, kun je alsnog je vaccinatieboekje meenemen. Het RIVM stelt in zijn richtlijnen: “Als deelnemers door de GGD worden gevaccineerd ontvangen ze als vaccinatiebevestiging een brief uit het registratiesysteem van de GGD met daarop alle relevante informatie: datum toegediende vaccinatie, productnaam, batchnummer vaccin en een url die linkt naar de bijsluiter. Deze brief kan in het gele vaccinatieboekje bewaard worden.”

Wij weten niet hoe een en ander zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Maar zolang er nog geen internationaal coronapaspoort is, houden wij zelf vast aan het gele boekje. Volgens het RIVM dient het gele boekje nog steeds als officiële registratie van de coronaprik. En in veel landen in Europa en daarbuiten wordt het gele boekje erkend als internationaal vaccinatiebewijs.