Disclaimer

Home » Disclaimer

Het doel van grijsopreis.nl is om op onze blogpagina’s betrouwbare en actuele content te verschaffen. Toch kan het gebeuren dat bepaalde content niet (meer) juist is. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de content, noch voor schade (in welke vorm dan ook) die ontstaat door het direct of indirect gebruik van die content.

Intellectuele eigendomsrechten

Er rusten intellectuele eigendomsrechten op de content van deze blogpagina’s die grijsopreis.nl zelf ontwikkeld heeft. Deze behoren exclusief toe aan grijsopreis.nl. In enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van derden waarvoor gebruiksrecht is verleend aan grijsopreis.nl, of die rechtenvrij zijn. Niets van deze blogpagina’s mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van grijsopreis.nl.

 

Links naar websites van derden

In links naar websites van derden wordt uitsluitend voorzien als dit de gebruikerservaring ten goede komt. Als we links in onze blog’s opnemen wil dit niet zeggen dat grijsopreis.nl (volledig) achter de content van die websites staat. Wij dragen evenmin de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de content die op dergelijke externe websites wordt aangeboden.

 

Contact

Mocht je vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@grijsopreis.nl.